Wie zijn we?

Maak kennis met ons team

Een korte voorstelling van onze enthousiaste medewerkers.

Regioteam Antwerpen

Peggy Bastiaensen

MEDEWERKER D.O.P.

peggybastiaensen@doppa.be

Waarom ik graag werk bij DOPPA: omdat hier ruimte wordt gegeven om te exploreren,zowel voor de cliënt als voor de medewerker. Dit creëert meer mogelijkheden voor allebei.

Alissia vander Linden

MEDEWERKER D.O.P.

alissiavanderlinden@doppa.be

Waarom ik graag werk bij DOPPA: Variatie in de job.

Marijke De Wilde

MEDEWERKER D.O.P.

Marijkedewilde@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: Het geeft mij energie om tijd te kunnen nemen voor het uitbouwen van een realistische toekomst voor cliënten, vertrekkend vanuit krachten en verbinding.

Evelyne Baeten

MEDEWERKER D.O.P.

evelynebaeten@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: De sterktes en mogelijkheden van de persoon en zijn netwerk, om samen een plan op te maken voor zijn/haar toekomst. Dit inspireert me elke dag om (mee) te blijven groeien.

Nadia Elkhalfioui

MEDEWERKER D.O.P.

Nadiaelkhalfioui@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: 

Peggy Vandekeybus

MEDEWERKER D.O.P.

peggyvandekeybus@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: omdat je met een diversiteit van mensen in contact komt. Het is heel bevredigend om vertrekkend vanuit de sterktes van de cliënt en zijn netwerk een mooi toekomstplan te bekomen.

Sandy Aerts

MEDEWERKER D.O.P. / MEDEWERKER 1 GEZIN 1 PLAN

Sandyaerts@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: 

Yana Gevers

MEDEWERKER D.O.P.

Yanagevers@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: omdat het inspirerend is om stil te staan bij de krachten van de cliënt en zijn netwerk en om te kunnen groeien als facilitator.

Giselle Deprez

MEDEWERKER D.O.P.

Giselledeprez@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: omdat het centraal stellen van een cliënt en het streven naar maatschappelijke inclusie ik een heel mooi traject vind om aan bij te dragen.

Regioteam Kempen

Regioteam Zuiderkempen

Regioteam Zuidkant

Christine Pelgrims

MEDEWERKER D.O.P.

christinepelgrims@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: 

Indra Belgrado

MEDEWERKER D.O.P.

Indrabelgrado@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: Omdat er wordt ingezet op het samen werken met de cliënt en diens netwerk. Waarbij het containerbegrip "empowerment" daadwerkelijk en concreet wordt toegepast. Met als insteek het mogelijk maken van een toekomst zo op maat als mogelijk. Daarnaast wordt de levende topic "vermaatschappelijking van de zorg" actueel gehouden. Alsook dat deze actief wordt toegepast. 

Thalia Schits

MEDEWERKER D.O.P.

Thaliaschits@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: Het is een fijn gevoel om in verbinding te staan met onze doelgroep en iets te kunnen betekenen voor hun in hun denkproces. Ik vind het een meerwaarde om te mogen deelnemen aan zo'n verbindende steungroepen. Je leert niet enkel de mensen iets bij, maar zij ook jou. Het werken bij DOPPA is zowel een uitdaging voor mij alsook een voldoening.

Jilliane Scholing

MEDEWERKER D.O.P.

jillianescholing@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: Om te zien dat de krachten van een persoon en de krachten van het netwerk samen ervoor kunnen zorgen dat het beste uit het leven gehaald kan worden.

Tine De Maesschalck

MEDEWERKER D.O.P.

tinedemaesschalck@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: Het een boeiende en afwisselende job is waarbij ik elke dag boeiende cliënten ontmoet met hun uniek verhaal. Hen de kans geven om hun toekomst uit te denken geeft me voldoening.

Sophie Van Meensel

MEDEWERKER D.O.P.

sophievanmeensel@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: Omdat ik het fijn vind om met cliënten en hun netwerk 'samen' en 'verbindend' te werken aan een realistisch plan voor de toekomst.

NOVO

Ondersteuningsteam

Administratieve zetel

Missie en visie binnen DOPPA

Onze missie

We streven naar een maatschappij waar pmb / pzb zelfregie in handen nemen vanuit verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij. 

Onze visie

We zijn een cruciale partner van de cliënt, zijn / haar netwerk en de professionele hulpverleners om dit doel voor ogen te houden. 

 • We krijgen de cliënt in beweging om regie in eigen handen te nemen. 
 • We krijgen de professionele partners in beweging zodat het recht op zelfregie van pmb en hun netwerk ook hun overtuiging wordt. Pmb krijgen bij professionele hulpverleners ondersteuning vanuit deze overtuiging en hebben in deze ondersteuning ook keuzevrijheid. 

Om dit te realiseren groeit DOPPA naar een organisatievorm waarbinnen medewerkers een cruciale partner zijn in het realiseren van de organisatiemissie en visie.  

 • We inspireren elkaar, ondersteunen elkaar, nemen gedeelde verantwoordelijkheid op, zijn betrokken op elkaar en staan voor een lerende houding zowel als organisatie en als individuele medewerker (zelfontplooiing) zodat we vanuit eigen verantwoordelijkheid zelf initiatieven nemen – waar niet gedicteerd wordt, waar samen gebouwd wordt aan de organisatie, waar mensen hetzelfde nastreven, waar mensen verbonden zijn met elkaar en wat er rondom ons gebeurt, waar we coachen en inspraak geven zodat medewerkers vanuit nieuwsgierigheid aan het werk gaan 

Onze centrale waarden

 • In beweging komen en blijven
 • Op weg gaan 
 • Samen en in dialoog 
 • Vanuit nieuwsgierigheid 

Onze sterktes

 • Vragen stellen
 • Empoweren
 • In verbinding staan met jezelf 
 • Reflectie en zelfreflectie 
 • Contact leggen 
 • Actief samenbrengen 
 • Engagement