Wie zijn we?

Maak kennis met ons team

Een korte voorstelling van onze enthousiaste medewerkers.

Regioteam Antwerpen

Regioteam Kempen

Regioteam Zuiderkempen

Regioteam Zuidkant

NOVO

Ondersteuningsteam

Administratieve zetel

Missie en visie binnen DOPPA

Onze missie

We streven naar een maatschappij waar pmb / pzb zelfregie in handen nemen vanuit verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij. 

Onze visie

We zijn een cruciale partner van de cliënt, zijn / haar netwerk en de professionele hulpverleners om dit doel voor ogen te houden. 

 • We krijgen de cliënt in beweging om regie in eigen handen te nemen. 
 • We krijgen de professionele partners in beweging zodat het recht op zelfregie van pmb en hun netwerk ook hun overtuiging wordt. Pmb krijgen bij professionele hulpverleners ondersteuning vanuit deze overtuiging en hebben in deze ondersteuning ook keuzevrijheid. 

Om dit te realiseren groeit DOPPA naar een organisatievorm waarbinnen medewerkers een cruciale partner zijn in het realiseren van de organisatiemissie en visie.  

 • We inspireren elkaar, ondersteunen elkaar, nemen gedeelde verantwoordelijkheid op, zijn betrokken op elkaar en staan voor een lerende houding zowel als organisatie en als individuele medewerker (zelfontplooiing) zodat we vanuit eigen verantwoordelijkheid zelf initiatieven nemen – waar niet gedicteerd wordt, waar samen gebouwd wordt aan de organisatie, waar mensen hetzelfde nastreven, waar mensen verbonden zijn met elkaar en wat er rondom ons gebeurt, waar we coachen en inspraak geven zodat medewerkers vanuit nieuwsgierigheid aan het werk gaan 

Onze centrale waarden

 • In beweging komen en blijven
 • Op weg gaan 
 • Samen en in dialoog 
 • Vanuit nieuwsgierigheid 

Onze sterktes

 • Vragen stellen
 • Empoweren
 • In verbinding staan met jezelf 
 • Reflectie en zelfreflectie 
 • Contact leggen 
 • Actief samenbrengen 
 • Engagement