Wie zijn we?

Maak kennis met ons team

Een korte voorstelling van onze enthousiaste medewerkers.

Regioteam Antwerpen

Peggy Bastiaensen

MEDEWERKER D.O.P.

peggybastiaensen@doppa.be

Waarom ik graag werk bij DOPPA: omdat hier ruimte wordt gegeven om te exploreren,zowel voor de cliënt als voor de medewerker. Dit creëert meer mogelijkheden voor allebei.

Alissia vander Linden

MEDEWERKER D.O.P.

alissiavanderlinden@doppa.be

Waarom ik graag werk bij DOPPA: Variatie in de job.

Cato Joos

INHOUDELIJK MEDEWERKER / MEDEWERKER D.O.P.

catojoos@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: telkens andere verhalen, uitdagingen en kansen.

Sara Van Gool

MEDEWERKER D.O.P.

Saravangool@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: omdat ik het super inspirerend vind om de krachten en talenten van mensen te ontdekken en deze te gebruiken in hun zoektocht naar een betere toekomst  .

Geerte De Puysseleyr

MEDEWERKER D.O.P.

geertedepuysseleyr@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: Het samen op weg gaan met mensen, die allen op hun eigen manier iets willen maken van het leven.

Patricia De Bruijn

MEDEWERKER D.O.P.

Patriciadebruijn@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: Werken met de krachten en talenten van cliënten en hun netwerk is inspirerend en doet mij als mens ook elke dag groeien. 

 

Sally Van Der Poel

MEDEWERKER D.O.P.

sallyvanderpoel@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: Omdat werken aan een gedeeld toekomstplan, vanuit het eigen netwerk enorm krachtig is.

Anneleen Provoost

MEDEWERKER D.O.P.

anneleenprovoost@doppa.be

Waarom werk ik graag bij DOPPA: Omdat ik geloof in de krachten en mogelijkheden van de persoon en zijn netwerk. 

Regioteam Kempen

Regioteam Zuiderkempen

Regioteam Zuidkant

NOVO

Administratieve zetel

Missie en visie binnen DOPPA

Onze missie

We streven naar een maatschappij waar pmb / pzb zelfregie in handen nemen vanuit verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij. 

Onze visie

We zijn een cruciale partner van de cliënt, zijn / haar netwerk en de professionele hulpverleners om dit doel voor ogen te houden. 

 • We krijgen de cliënt in beweging om regie in eigen handen te nemen. 
 • We krijgen de professionele partners in beweging zodat het recht op zelfregie van pmb en hun netwerk ook hun overtuiging wordt. Pmb krijgen bij professionele hulpverleners ondersteuning vanuit deze overtuiging en hebben in deze ondersteuning ook keuzevrijheid. 

Om dit te realiseren groeit DOPPA naar een organisatievorm waarbinnen medewerkers een cruciale partner zijn in het realiseren van de organisatiemissie en visie.  

 • We inspireren elkaar, ondersteunen elkaar, nemen gedeelde verantwoordelijkheid op, zijn betrokken op elkaar en staan voor een lerende houding zowel als organisatie en als individuele medewerker (zelfontplooiing) zodat we vanuit eigen verantwoordelijkheid zelf initiatieven nemen – waar niet gedicteerd wordt, waar samen gebouwd wordt aan de organisatie, waar mensen hetzelfde nastreven, waar mensen verbonden zijn met elkaar en wat er rondom ons gebeurt, waar we coachen en inspraak geven zodat medewerkers vanuit nieuwsgierigheid aan het werk gaan 

Onze centrale waarden

 • In beweging komen en blijven
 • Op weg gaan 
 • Samen en in dialoog 
 • Vanuit nieuwsgierigheid 

Onze sterktes

 • Vragen stellen
 • Empoweren
 • In verbinding staan met jezelf 
 • Reflectie en zelfreflectie 
 • Contact leggen 
 • Actief samenbrengen 
 • Engagement