PVF

Diensten Ondersteuningsplan maken samen met mensen met een (vermoeden van) beperking en de mensen die hierbij nodig zijn een plan voor de toekomst, dit is een Ondersteuningsplan D.O.P. 

 

Dit is niet hetzelfde als een Ondersteuningsplan PVB.

 

Het Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (PVB) is een aanvraagdocument bij het VAPH dat je invult nadat je goed hebt nagedacht over je vragen en ondersteuningsnoden.

 

In het Ondersteuningsplan PVB beschrijf je, hoe je huidige ondersteuning eruit ziet, welke ondersteuning je nodig hebt en hoe je die ondersteuning wil en kan organiseren. Wat kan je nog zelf? Welke ondersteuning willen je gezinsleden en mensen uit je informele netwerk opnemen? Op welke reguliere diensten in je buurt zal je beroep doen? Wat maakt dat deze ondersteuning onvoldoende is en welke ondersteuning kan je enkel realiseren met een tegemoetkoming van het VAPH.

 

Het persoonsvolgend budget is alleen bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben en waarvoor het hulpaanbod van de rechtstreeks toegankelijke hulp onvoldoende is.

 

Als blijkt uit het Ondersteuningsplan D.O.P. dat je deze meer intensieve en gespecialiseerde ondersteuning (van het VAPH) nodig hebt, dan kunnen wij samen met jou een Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (PVB) opstellen.

 

Correctiefase 2
Daalt je persoonsvolgend budget als gevolg van correctiefase 2? Of werd het door correctiefase 2 stopgezet? en werd je doorverwezen naar rechtstreeks toegankelijke hulp? dan heb je waarschijnlijk heel wat vragen en ben je misschien bezorgd over hoe het nu verder moet? Onze dienst kan je hierbij helpen.

We bekijken samen met jou en andere belangrijke betrokkenen wat mogelijke alternatieven kunnen zijn om jouw zorg zo goed mogelijk te organiseren. 
Aangezien het gaat om gemiddeld 2 gesprekken waarbij we jou en je netwerk op weg proberen te helpen, kunnen we hier niet spreken over een gewoon DOP-traject.
Indien je graag bijkomende informatie wenst kan je steeds vrijblijvend contact opnemen met onze dienst.